Driestroom | IKKies Z11

'We zien dat IKKies Z11 op veel plekken goed gebruikt wordt en dat mensen er heel blij mee zijn.'

Driestroom biedt dagbesteding en een woon- en werkomgeving voor mensen met een verstandelijke- en/of meervoudige beperking. Om cliënten iets te bieden waarmee zij gedurende de dag zelfstandig aan de slag kunnen, is NoXqs gevraagd een passende applicatie te ontwikkelen. Inmiddels heeft Masc het project van haar voormalig dochteronderneming overgenomen en wordt de applicatie door meerdere organisaties gebruikt.

Vrijetijdsbesteding voor cliënten

‘Het idee voor de IKKies-app ontstond vanuit de vraag naar vrijetijdsbesteding voor cliënten met een ernstig meervoudige beperking’, legt Lily Snijders van Driestroom uit. ‘Het leek ons daarbij mooi om iets te ontwikkelen waarbij cliënten zélf een tablet kunnen bedienen. Dat is voor deze groep erg lastig en er was nog weinig beschikbaar. De applicatie moest aansluiten bij de belevingswereld en het niveau van de cliënt. Dat er iets gebeurt als je een scherm aanraakt, is voor sommigen namelijk al heel wat.’

Personaliseren naar behoeften

Wat de app bijzonder maakt, is dat de instellingen volledig te personaliseren zijn naar de motorische vaardigheden en individuele behoeften van de cliënt. ‘De groep cliënten waarvoor IKKies in eerste instantie bedoeld was, kon geen memory spelen of puzzels maken, dat was gewoon te moeilijk voor ze. Gaandeweg kwamen we er echter achter dat de app ook heel leuk kan zijn voor cliënten met een wat hoger niveau en voor ouderen’, vertelt Lily. ‘Nu kunnen we de moeilijkheidsgraad aanpassen, bijvoorbeeld door het aantal spelstukken te verhogen. Wat ook mooi is, is dat cliënten eigen foto’s kunnen gebruiken voor de spelletjes. Twee vliegen in een klap, want zo sluit het nog beter aan bij hun eigen voorkeuren en beleving. Wat helemaal geweldig is zijn de YouTube filmpjes die kunnen worden toegevoegd en kunnen worden bekeken in een veilige omgeving.


Enthousiaste gebruikers

‘Van de bouw van de allereerste versie van IKKies, gebouwd door NoXqs, hebben we veel geleerd. De applicatie is vervolgens door NoXqs doorontwikkeld en overgenomen door Masc. Matthijs (die het project bij Masc onder zijn hoede heeft) heeft er iets van gemaakt dat voor ons goed behapbaar is. Als we een vraag stellen, wordt deze goed opgepakt, zo omschrijft Lily de samenwerking. ‘We zien dat IKKies op veel plekken goed gebruikt wordt en dat mensen er heel blij mee zijn. Op sommige andere plekken moet het gebruik nog wat inburgeren, maar over het algemeen reageren mensen heel enthousiast.’ 

Inmiddels is IKKies Z11 al bijna drie jaar in gebruik. Verdeeld over 8 locaties, maken inmiddels ruim 60 cliënten gebruik van de app. De applicatie is nog volop in ontwikkeling en door behoeften van cliënten, begeleiders en ouders constant in de gaten te houden en te verwerken in de app, geven we cliënten samen een voorsprong!