Ben jij klaar voor de nieuwe privacywet (AVG)?

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van kracht. Deze Europese privacywet verplicht organisaties nog transparanter en zorgvuldiger om te gaan met persoonsgegevens. Wat moet je doen om aan de AVG te voldoen? En waar vind je betrouwbare informatie? We zochten het voor je uit.

Wat is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)?

De AVG is een Europese privacywet die nationale wetten vervangt. De AVG trad officieel in mei 2016 in werking maar heeft vanaf 25 mei 2018 pas consequenties. De Engelse naam voor de AVG is de General Data Protection Regulation (GDPR).

Wat staat er in de AVG?

De kern van de AVG is dat mensen meer te zeggen krijgen over het gebruik van hun data (persoonsgegevens) en dat organisaties transparanter moeten zijn over hun gebruik van die data, er toestemming voor moeten krijgen én verantwoording over moeten kunnen afleggen.

De Autoriteit Persoonsgegevens legt precies uit wat de AVG inhoudt

Waarom deze nieuwe wet?

In 1995 werd een Europese privacyrichtlijn opgesteld. Europese landen baseerden daar allemaal (op hun eigen manier) hun wetgeving op. In Nederland resulteerde het in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

Sinds 1995 is er veel veranderd in het gebruik van internet en data. De AVG zorgt voor gelijke, actuele wetgeving voor alle EU-lidstaten.

Wat wordt verstaan onder persoonsgegevens?

Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon dat direct of indirect (mogelijk) herleidbaar is tot die persoon. Het betreft naast een naam of adres dus ook gegevens als: IP-adressen, MAC- adressen, cookie-ID’s, browserinformatie, geolocatie etc.

Wat wordt verstaan onder verwerken van persoonsgegevens?

Alles wat je er maar mee doet. Van opslaan tot doorsturen tot delen met derden tot wijzigen tot combineren tot afschermen tot vernietigen.

Wat als je de regels overtreedt?

Dan riskeer je een forse boete. De maximale boete is 20 miljoen euro of 4% van de jaarlijkse wereldwijde omzet in het geval van een onderneming; de hoogste variant geldt.

Hoe maak je je organisatie AVG-proof?

De Autoriteit Persoonsgegevens, die gaat controleren of bedrijven zich aan de nieuwe wet houden, heeft een regelhulp gemaakt waarmee je in kaart kunt brengen wat je bedrijf nog moet doen om te voldoen.

Ga naar de AVG-regelhulp voor bedrijven

Heeft de AVG gevolgen voor jouw samenwerking met Masc?

Ja, als we met jou samenwerken als verwerker van persoonsgegevens sluiten we voor 25 mei 2018 een verwerkersovereenkomst met je. 

Lees wat de verwerkersovereenkomst met Masc inhoudt 

Heb je vragen over AVG/GDPR? We helpen je graag verder!