Ahmad zoekt toffe projecten! // Ahmad is looking for cool projects!

Ahmad komt uit Syrië en werkt sinds mei in ons team. De oorlog bracht hem hier maar hij wil er niet door tot stilstand komen. Hij is gedreven iets op te bouwen en met zijn talenten te doen.

(Scroll down for English translation)Wie ben jij?

“Ik ben Ahmad Alsattouf, 23 jaar oud en geboren in Aleppo. Sinds september 2015 woon ik in Nederland. Ik vluchtte met mijn vader uit Syrië, omdat ik er geen perspectief meer had door de oorlog, en woonde een vijf maanden in het kamp in Heumensoord in Nijmegen. Dat was een zware tijd, met weinig privacy. Ik wil niet dat de oorlog de rest van mijn leven bepaalt en ben daarom heel blij om weer aan een leven te bouwen. De eerste grote stappen zijn gezet: ik werk nu bij Masc, ben Nederlands aan het leren en heb een kamer gevonden in Berg en Dal.”

Wat is je achtergrond?

“Aan de universiteit van Aleppo heb ik Mechatronics engineering gestudeerd, in 2015 studeerde ik af. Voor mijn eindproject bouwde ik met een groepje van vijf een kleine auto die kon communiceren met een kleine drone. Mijn taak was de visuele controle van de drone: hoe ik de camera kon gebruiken om de positie van de robot te bepalen.”

Wat doe je bij Masc?

“Mijn mechatronics-ervaring sluit niet perfect aan bij de diensten van Masc. Maar het team wil me graag een startpunt geven voor mijn loopbaan in Nederland. Ik krijg hier de kans te leren programmeren en zelfstandig enkele projecten uit te voeren. Zo doe ik research naar data-extractie uit LinkedIn, het redirecten van websites op een zoekmachinevriendelijke manier en studeer ik voor een paar Microsoft-examens.”

Wat zijn je toekomstplannen?

“Ik ben Nederlands aan het leren en wil me blijven ontwikkelen. Dus ik sta open voor interessante projecten, kennismakingsgesprekken en werk bij andere bedrijven. Masc is heel flexibel en wil uiteindelijk ook dat ik een werkplek vind die optimaal bij me past. Dat kan hier zijn maar ook ergens anders. Dus als mensen die dit lezen een tip hebben voor een interessant project of baan, dan hoor ik dat heel graag!”

LinkedIn: Ahmad Alsattouf

Ahmads vaardigheden

 • C++
 • Microcontrollers
 • Mobile Robotics
 • Matlab
 • Robotics
 • Robot Programming
 • OpenCV
 • Digital Image Processing
 • SolidWorks
 • FPGA
 • Arduino
Ahmad is looking for cool projects!

Ahmad is from Syria and has been working in our team since May. The war brought him here, but he doesn’t want to stand still because of it. He is driven to build up a life and use his talents.

Tell us about yourself

“I’m Ahmad Alsattouf, 23 years old and born in Aleppo. I’ve been living in the Netherlands since September 2015. I fled from Syria with my father because there wasn’t any possibility to continue my life with war and we lived in Heumensoord in Nijmegen for 5 months. It was a difficult time, with little privacy. I don’t want the war to define the rest of my life and that’s why I’m really happy to be able to build up something new. The first big steps have been made: I work at Masc, am learning to the Dutch language and found a room in Berg en Dal.”

What’s your background?

“At the university of Aleppo I studied Mechatronics engineering. I graduated in 2015. For my final project, in a group of five, we built a small car that communicates autonomously with a tiny drone. My focus was the drone’s vision control system - how to use the camera to control the robot’s position.”

What are your tasks at Masc? What are you working on?

“My experience in mechatronics isn’t a perfect match with Mascs services. But the team wants to give me a starting point for my career in The Netherlands. I have the chance to learn softwaredevelopment and do some projects independently, like extracting data from LinkedIn, redirecting websites in a search engine friendly way and I am studying for some Microsoft exams.”

What are your plans for the future?

“I am learning Dutch and want to keep developing myself. So I am open to any interesting project, meeting new people and working at other companies. Masc is very flexible and wants me to find a job that suits me really well. That could be here, but also in a different organisation. So if people read this and have some idea about an interesting project or job, let me know!”

LinkedIn: Ahmad Alsattouf

Ahmads skills

 • C++
 • Microcontrollers
 • Mobile Robotics
 • Matlab
 • Robotics
 • Robot Programming
 • OpenCV
 • Digital Image Processing
 • SolidWorks
 • FPGA
 • Arduino

Neem contact met ons op