Masc nieuwe eigenaar softwarebedrijf NoXqs

Per november is Masc eigenaar van softwaremaker NoXqs in Elst. NoXqs is een social enterprise die in tien jaar tijd steeds verder is geprofessionaliseerd. Masc wil het bedrijf nu nog verder brengen. Wij zijn, net als NoXqs, namelijk van mening dat een maatschappelijk en commercieel doel elkaar kunnen versterken.

Wie is NoXqs?

NoXqs is een softwarebureau in Elst met achttien werknemers die apps en websites maken maar ook uitblinken in concept, ontwerp en implementatie van nieuwe software. NoXqs doet dit al tien jaar voor opdrachtgevers, veelal in de zorg, maar ook daarbuiten.

Social enterprise met volwaardige diensten

Wat NoXqs uniek maakt, is dat het merendeel van de werknemers een Autisme Spectrum Stoornis (ASS) heeft en daardoor een afstand tot de arbeidsmarkt had. Met de nadruk op had. NoXqs heeft deze afstand namelijk weggenomen door een werkomgeving te creëren die het beste uit haar mensen haalt. Daarmee heeft het zich ontwikkeld tot een volwaardig en concurrerend softwarebedrijf.


Inclusie: iedereen kan meedoen

De visie dat iedereen aan de samenleving moet kunnen deelnemen uit zich ook in de projecten die NoXqs uitvoert. Apps, websites en software worden gemaakt vanuit de gedachte dat ze toegankelijk moeten zijn voor zo veel mogelijk mensen. Iedereen moet kunnen meedoen. Geen uitzonderingen en geen excuus.

 


Foto: Screenshot NoXqs The Movie

Participatiewet

Masc deelt de opvatting van NoXqs dat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in de juiste omstandigheden niet alleen persoonlijk maar ook in hun werk (en toegevoegde waarde voor opdrachtgevers) tot bloei komen. Daarmee lopen we voor op de Participatiewet die in 2015 van kracht wordt. Wij willen NoXqs helpen nog verder te professionaliseren en zo nog meer organisaties aan een voorsprong te helpen.

Toekomstige samenwerking

NoXqs en Masc zijn zusterondernemingen met een eigen bedrijfsvoering. Tegelijk kunnen we elkaar op veel vlakken aanvullen. NoXqs heeft kennis die Masc niet heeft en andersom. Met name op het gebied van zorg heeft NoXqs veel autoriteit. Dit biedt op termijn mooie kansen voor samenwerking.

Meer weten?

Met vragen of opmerkingen kun je terecht bij Michiel Geurts.