>   >   > 

Keep it Lean: Masc helpt bij stroomlijnen workflow ICT

Begin dit jaar startte een van onze opdrachtgevers een lean-traject. Daarin ging het management op zoek naar manieren om processen zo te verbeteren en af te slanken, dat het voor klanten het maximale waarde creëert. Als ICT-partner schoof Masc aan om mee te denken over procesverbeteringen in de ICT.

Met je vragen naar de juiste plek

Masc ICT Lean traject
‘Met ruim 300 medewerkers ontstond er nog weleens verwarring over wie het beste een vraag kon beantwoorden’, zegt Kevin, engineer bij Masc. ‘Ik ben een dag op locatie geweest om mee te denken over afslankvormen. Veel ingrepen liggen wel voor de hand, maar het is toch goed om ze te benoemen en er afspraken over te maken.’ Veel kostbare tijd bleek verloren te gaan aan vragen die niet bij de juiste persoon werden neergelegd. Kevin: ‘Ik doe heel specialistisch werk, dus het is zonde als vragen die een teamleider ook kan beantwoorden meteen al bij mij terechtkomen.’ Inmiddels is de route die een ICT-vraag aflegt voor medewerkers helder in kaart gebracht. Kevin kan zich daardoor meer richten op zaken met meer prioriteit of die meer expertise vereisen.

Lean?

Het begon ooit in Japan, bij Toyota. Het management wilde meer waarde creëren en minder verspillen in de productie van auto’s. In 1988 werd voor het eerst de tem ‘lean’ gebruikt om de filosofie die eruit voortkwam te beschrijven. Slanke productie dus. Alle inspanning die geen waarde toevoegt zo veel mogelijk beperken zodat je energie en resources zo veel mogelijk opleveren. Lees meer over Lean productie.

 

Masc als partner

Het zit in onze natuur om na te denken over hoe bedrijfsprocessen beter kunnen. Heb je ook een vraag over je ICT? Schroom niet, betrek ons bij je ideeën!