Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden van Masc Software BV en Masc ICT BV zijn de de algemene voorwaarden van de Fenit zoals gedeponeerd bij de Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Den Haag op 3 juni 2003 onder nummer 60/2003.

Deze zijn op verzoek geheel kostenloos bij Masc Software BV en Masc ICT BV op te vragen en/of hier te downloaden.